Reakce Petra Sudy

Vážený pane Jaroši,

rád bych se pokusil vysvětlit Vám v následujícím textu, proč jsem se rozhodl napsat Vám tento dopis.

Možná budete považovat můj text za příliš osobní, troufalý a možná i jaksi mentorský, ale věřte mi, že, přestože jsem vystudovaným učitelem :-), moje slova jsou upřímná a jsou spíše žádostí a prosbou.

Sleduji Vaše příspěvky a sleduji také Vaši iniciativu založit nějaké politické hnutí či stranu. Vaše názory a pohledy na dění v naší zemi, ale i ve světě, se mě osobně zdají velmi rozumné, pragmatické a mající v sobě ducha decentralizace moci a zachování svobody a volnosti pro životy občanů. Politika v naší zemi se dostala do velice svízelné situace a ze všech možných signálů je vidět, že je ovládána lidmi, jejichž kroky jsou vedeny vlastnostmi, které jsou veskrze sobecké a postavené na jednom jediném zájmu – dosáhnout moci a tím i vlivu pro uskutečnění zájmů úzké skupiny jedinců. Je evidentní, že si moc, přes změnu režimu v roce 1989 podrželi a postupně utužují lidé se sklonem zachovat naši zemi v bloku východním. V systému autoritářském, nesvobodném.

V České republice bytostně chybí politická strana (hnutí), které by bylo reprezentováno lidmi, jejichž zájmem by byl opravdu dobrý a kvalitní život maximálního počtu občanů naší země. Lidmi, pro které je vstup do politiky spojen se službou občanům a uvěřitelnou snahou směřovanou k prosazení politického systému a prostředí, které by do budoucna znamenaly nastavení takových kontrolních mechanismů, jež by co nejvíce zajišťovaly jakousi obecnou stabilitu decentralizovaného, zdravého a férového prostředí.

Máte již nyní významný dosah Vašich příspěvků na FB. Na jednu stranu to vnímám, vzhledem k Vašim názorům, za velmi povzbuzující, ale znamená to také, a nyní se omlouvám za upřímnost, že Vaše další konání musí být vedeno velkou mírou uvědomění si vlastní odpovědnosti. Je veliký rozdíl mezi občanskou aktivitou, hodnocením stavu věcí a iniciativou vedoucí k založení politického subjektu. Prosím, mějte na paměti, že každým dalším krokem nyní budete dávat mnoha lidem naději. Naději, že by mohla vzniknout kvalitní politická síla, vzešlá zdola. Politická strana (hnutí), které by mohlo být reprezentováno jedinci, jejichž názory a konání by se mohlo odlišovat od toho, co s hrůzou a udivením sledujeme dnes a denně. Podíváme-li se na to, kdo se například nyní účastní oslav padesátin prezidentova nejdůležitějšího poradce Martina Nejedlého na Hradě, pak je člověku opravdu těžko u srdce. Mnohá jména nepřekvapí, ale když přijde popřát i bývalý premiér ODSky Topolánek, nebo senátor Valenta, který stojí za Stranou soukromníků ČR, jež se do krajských voleb spojila se Svobodnými s hlavním „trumfem“ boje proti systému EET, který je namířen na maximální posílení velkých firem a korporací proti malému a drobnému podnikání, musí být hned každému jasné, kdo že to tvořil a tvoří partu, která jen a pouze díky populismu a demagogii, ovládla moc v naší zemi.

Pevně věřím, že jste si plně a do důsledků vědom odpovědnosti kroku založení nového politického subjektu. Opět opakuji, že vzhledem k Vašim názorům a postojím, bych si osobně moc přál, aby nešlo jen o plácnutí do vody, o pokus, který se prostě třeba jen nepovede. Že si uvědomujete, že se nepouštíte do ničeho snadného a že nejde jen o Vás a to, že zkusíte „něco, co jste ještě nedělal“. Pokud se nebude jednat o plně seriózní a vážně míněný projekt, zbude mnoho a mnoho lidí, které obrovsky zklamete. Věřím, že si uvědomujete, jak je velmi důležité, abyste měl kolem sebe kvalitní, a především na stejných hodnotách, názorech a vizi založených lidí a především odborníků na různé oblasti (a nejde o to, že by museli být přímo členy onoho nového politického subjektu). Nedotažených, nepřipravených a špatně organizačně zvládnutých projektů zakládání politických stran máme v naší zemi desítky. Věřím, že si uvědomujete, proč se jim nepodařilo (nedaří) oslovit větší množství občanů (voličů).

Lidé v naší zemi jsou velmi šikovní, kreativní a schopní a zasloužili by si, konečně po dlouhých letech vlády centralisticky založených politiků, vládu jedinců, kteří v nich nebudou vidět pouze „poddané“ a zdroj daní (peněz). Na Brexitu je krásně vidět, kam vede situace, kdy se politici mnoha zemí Evropy i politici a úředníci EU odtrhnou od vnímání vlastních občanů a reality. Když díky vlastní zaslepenosti a sebestřednosti začnou přehlížet jejich přání, pocity a obavy. Můžeme sledovat, jak pro „politické elity“ začalo být vlastně pohodlné, že se lidé přestali o jejich konkrétní kroky zajímat a že jim v době předvolební, pro získání hlasů voličů, stačí líbivé sliby a dobře volená hesla na billbordech, vymyšlená dobře zaplacenými PR agenturami. Kolik z nich (ale i kolik například novinářů) najednou rozhodnutí Britů vystoupit z EU zpochybňuje. Je tristní, jak málo z nich si dokáže nyní přiznat vlastní pochybení a to, že by k Brexitu nikdy nedošlo, pokud by dokázali lidem naslouchat a pokud by s nimi dostatečně, přímo, upřímně a jako s rovnými komunikovali.

Zůstanete-li Vy i další ve Vámi zakládaném politickém subjektu přímí a upřímní k lidem, budete-li mít „tah na bránu“ a odoláte-li penězům oligarchů a korporací, pak věřím, že si důvěru lidí (voličů) získáte výraznou. Čím větší podporu lidí mít budete, tím větší ale bude také tlak a útoky těch, kteří si již zvykli na dobře placené posty a jimž se „na výsluní“ žije tuze dobře. Vězte, že čím více ale budete takovým lidem vadit, tím větší budete mít jistotu, že jdete správnou cestou.

Držím palce do dalších kroků.

Petr Suda

Publikováno na Facebooku 26. 6. 2016

5 thoughts on “Reakce Petra Sudy

  • Mám poněkud jiný názor na Brexit. Myslím si, že přesně tady se ukázalo, že jde o jistý střet generací – a že starší a staří občané VB (mí vrstevníci) těm mladým a mladším vlastně sebrali jejich představy o budoucnosti. A to mi na výsledcích Brexitu dost vadí.

  • Pavel,
    dnes 29.8.2016 jsem se na vás podíval na DVTV a do puntíku s vámi souhlasím. Pokud se vám povede vytvořit kandidátku na volby 2017, máte můj hlas. 64letý

  • I já držím palce a zároveň mám obavy stejné jako p. Suda. Zvláště pak ohlídat hrozně těžkou věc, aby se kolem nebo uvnitř hnutí neobjevili lidé, stávající nebo začínající političtí šíbři, kteří to celé budou chtít postrčit úplně jiným směrem (příklad uvedl sám p. Jaroš v DVTV na imaginárním příkladu, jak se ho snaží různí lidé seznámit s “Pepou, který to má obšlápnuté na Praze…”). Další věc je, jakou dlouhodobou podporu může takové hnutí mít. Možná jsem skeptik (spíš ale realista), ale kolik lidí u nás uvažuje stejným způsobem a vyznává hodnoty, které se tu zatím objevují? Ano, v počáteční fázi určitě zafunguje model “protestního” hnutí, takže se pro něj vysloví možná i větší počet lidí, ale dlouhodobě? I třeba 10 procent je velká politická síla, ale stačila by na to, aby dokázala pomalu přetvářet nejen politický, ale celý život téhle země? Pak také taková politická formace stojí samozřejmě před rozhodnutím, zda udrží svůj kurs stále stejný nebo se různými ústupky přibližovat jiným politickým proudům a pomalu se “nafukovat”. Ale to jsou obavy a postřehy do budoucna (i když ne úplně), pojďme věřit a něco udělat pro to, že to může konečně jít a vyjít :-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *